The Gower Gin Company
The Gower Gin Company

location:

The Gower Gin Company

 

Port Eynon

Swansea

Wales

 

Contact us:

If you have any queries or wish to make an appointment, please call or email:

 

07854 319768

info@thegowergincompany.wales

 

Or use our contact form.

GŴYR

Jin Sych Llundain

Croeso! Dyma gartref GŴYR Gower Gin. 

 

Mae Jin Gŵyr yn gyfuniad soffistigedig o wyth o gynhwysion botanegol, ac yn uno lemwn a grawnffrwyth pinc gyda ffenigl efydd a gwyrdd.

 

Mae'r rysáit yn dal holl ffresni'r môr ac arogl perlysiau lleol. Mae GŴYR yn cael ei wneud yn steil Sych Llundain gydag ABV o 43% sy'n rhoi blas llyfn, hufennog iddo.

 

Mae ein cynllun streipiog gwahanol yn cyfuno lliw glas dwfn y môr gyda chopr llachar sydd wedi ei fowldio i sefyll allan ar y label. Wrth gwrs, roedd Abertawe'n enwog am ei diwydiant copr yn y 18fed a'r 19eg ganrif.

Groeso i Benrhyn Gŵyr

 

Penrhyn Gŵyr oedd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf i gael ei dynodi yn y DU. Mae'r penrhyn yn adnabyddus am ei draethau a'i olygfeydd syfrdanol o hardd a'i chwaraeon dŵr, bwyd môr a'i hinsawdd mwyn, sy'n golygu ei fod yn un o'r mannau gwyliau mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

 

Mae potel o GŴYR yn berffaith i'ch atgoffa am benrhyn Gŵyr, lle bynnag fyddwch chi yn y byd.

 

Dyma olygfa o ffenigl ifanc y gwanwyn yn tyfu ym Mhorth Einon gyda Thrwyn Oxwich i'w weld yn y cefndir. 

Print Print | Sitemap
© The Gower Gin Company